09. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ
     
ΑΓΑΡ-ΑΓΑΡ σκόνη AGAR-AGAR fine  powder AGAR AGAR  pulv.
ΑΓΑΡ-ΑΓΑΡ φύκια AGAR whole AGAR AGAR tot.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ρίζα ANGELICA root cut ANGELICAE radix conc.
ΑΓΚΥΝΑΡΑ φύλλα ARTICHOKE leaves cut CYNARAE folia conc.
ΑΓΡΙΑΔΑ ρίζα COUCH GRASS root cut GRAMINIS rhizoma conc.
ΑΓΡΙΜΟΝΙΟ φυτό AGRIMONY herb cut AGRIMONIAE herba conc.
ΑΖΑΡΙ ρίζα HAZELWORT root cut ASARII radix conc.
ΑΚΑΚΙΑ φλοιός ACACIA bark cut ACACIAE ROB. cortex  conc.
ΑΚΑΚΙΑ φύλλα ACACIA leaves cut ACACIAE ROB. folia  conc.
ΑΛΘΑΙΑ  ρίζα MARSHMALLOW   root cut ALTHAEAE NAT. radix conc.
ΑΛΟΗ ALOE  CAPE cut ALOE CAPENSIS  conc.
ΑΛΧΗΜΙΛΛΗ φυτό LADIE'S  MANTLE  herb cut ALCHEMILLAE ALP. herba conc.
ΑΜΑΜΗΛΙΣ φύλλα WITCH HAZEL leaves cut HAMAMELIDIS  folia  conc.
ΑΜΠΕΛΟΣ ερυθρά φύλλα VINE  european  leaves  cut VITIS VINIFERI  folia conc.
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ  φλοιός ALMOND  tree  bark  cut AMYGDALAE  DULC.  cortex conc.
ΑΝΑΝΑΣ αποξηραμένος φέτες PINEAPPLE   dehydrated  slices ANANAS SATIVUS  fructus conc.
ΑΝΑΝΑΣ καρποί σκόνη PINEAPPLE  fruit powder ANANAS SATIVUS  fructus pulv.
ΑΝΓΚΟΣΤΟΥΡΑ φλοιός ANGOSTURA bark cut ANGOSTURAE cortex conc.
ΑΝΕΜΩΝΗ  ΠΟΥΛΣΑΤΙΛΗ  φυτό PULSATILLA herb cut PULSATILLA herba conc.
ΑΝΙΘΟΣ  σπόροι DILL seeds whole ANETHI  semen tot.
ΑΝΤΡΑΚΛΑ  φυτό PURSLANE herb cut PORTULACCAE  herba conc.
ΑΠΗΓΑΝΟΣ  φυτό RUE herb cut RHUTAE GRAV.  herba conc.
ΑΡΓΙΛΟΣ άσπρος σκόνη CLAY white powdered BOLUS ALBA pulv.
ΑΡΓΙΛΟΣ κόκκινος σκόνη CLAY red  powdered BOLUS  RUBRA  pulv.
ΑΡΓΙΛΟΣ πράσινος σκόνη CLAY  green  powdered TERRA SIGULATA  pulv.
ΑΡΚΕΥΘΟΣ καρποί JUNIPER berries whole JUNIPERUM  fructus  tot.
ΑΡΚΤΙΟΝ ΛΑΠΠΑ  ρίζα BURDOCK  root  cut ARCTIUM LAPPA radix conc.
ΑΡΚΤΟΣΤΑΦΥΛΛΟΣ φύλλα UVA URSI  leaves whole UVAE-URSI  folia tot.
ΑΡΝΙΚΑ άνθη ARNICA  flowers  whole ARNICAE flores tot.
ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΟ ρίζα DEVIL'S CLAW root cut HARPAGOPHYTUM  PROC. radix conc.
ΑΣΠΑΡΑΓΓΟΣ ρίζα ASPARAGUS root cut ASPARAGI radix conc.
ΑΣΠΕΡΟΥΛΑ φυτό WOODRUFF  herb  cut ASPERULAE ODOR. herba conc.
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ MΕΜΒΡΑΝΑΚΕΟΥΣ  ρίζα ASTRAGALUS  MEMBR. root cut ASTRAGALUS  MEMBR. radix conc.
ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΣ γόμμα TRAGACANTH  gum TRAGACANTHAΕ  gummi tot.
ΑΧΙΛΛΕΑ άνθη YARROW flowers rubbed ACHILLEAE MILLEFOLII   flores conc.
ΑΧΙΛΛΕΑ φυτό YARROW herb cut ACHILLEAE MILLEFOLII  herba conc.
ΑΨΙΘΙΑ φυτό MUGWORT  herb  cut ARTEMISIAE herba conc.
ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ ρίζα VALERIAN  root  whole VALERIANA  europea  radix tot.
ΒΑΛΛΩΤΗ φυτό BLACK  HEMP NETTLE  herb cut BALLOTA  NIGRA  herba  conc.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ τριμμένος BASIL leaves rubbed  BASILICI  folia  conc.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ φύλλα BASIL leaves whole BASILICI  folia tot.
ΒΑΤΟΣ   ρίζα BLACKBERRY root cut RUBI  FRUTICOSI radix conc. 
ΒΑΤΟΣ   φύλλα BLACKBERRY  leaves  cut RUBI  FRUTICOSI  folia conc.
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ   (ΔΡΥΣ)  φλοιός OAK  bark  cut QUERSUS  cortex conc.
ΒΕΡΒΕΡΙΣ    ρίζα BARBERRY root cut BERBERIDIS  radix  conc.
ΒΕΡΜΠΑΣΚΟ  φύλλα MULLEIN leaves cut VERBASCI  folia  conc.
ΒΕΡΜΠΕΝΑ   φυτό VERVAIN  herb cut VERBENAE  herba  conc.
ΒΕΡΟΝΙΚΑ  φυτό  SPEEDWELL herb cut VERONICAE  OFFIC.  herba  conc. 
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟ πικρό αμὐγδαλο APRICOT kernels bitter whole PRUNUS ARMENIACA fructus tot.
ΒΙΒΟΥΡΝΟ   φλοιός BLACK HAW bark cut VIBURNI PRUNIF.  cortex conc.
ΒΙΘΑΝΙΑ  ρίζα WITHANIA  root  cut WITHANIA  radix conc.
ΒΙΝΓΚΑ   φυτό PERIWINKLE herb cut VINCAE PERV.   herba conc. 
ΒΙΟΛΑ  τρικολόρ  φυτό HEART'S EASE herb cut VIOLAE  TRIC.  herba conc.
ΒΙΣΚΟΣ  (ΓΚΥ-ΙΞΟΣ) φυτό MISTLETOE herb cut VISCI  ALBI  herba conc. 
ΒΡΥΩΝΙΑ   ρίζα BRYONY root cut BRYONIAE  radix conc.
ΓΑΛΛΙΟΝ  φυτό CLEAVERS herb cut GALLII  APARINI  herba conc.
ΓΑЇΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ  φυτό MILK THISTLE  herb cut CARDUI MARIAE  herba conc.
ΓΕΝΤΙΑΝΗ  ρίζα GENTIAN  root  cut GENTIANAE  radix conc.
ΓΕΝΤΙΑΝΗ ρίζα  σκόνη GENTIAN  root  powdered GENTIANAE   radix pulv.
ΓΕΟΝ  ρίζα WOOD AVENS  root cut GEI  URBANI  radix conc.
ΓΕΟΝ  φυτό WOOD AVENS herb cut GEI  URBANI  herba conc.
ΓΕΡΑΝΙΟ  φυτό CRANE'S BILL herb cut GERANII  ROBERT.  herba conc.
ΓΙΑΣΕΜΙ άνθη JASMINE  flowers whole JASMINI  flores tot.
ΓΙΟΧΙΜΠΕ   φλοιός YOHIMBE  bark  cut YOHIMBEHE  cortex conc.
ΓΚΑΛΕΓΚΑ  φυτό GOAT'S  RUES  herb cut GALEGAE herba conc.
ΓΚΟΡΤΣΙΑ (ΑΧΛΑΔΙΑ) φλοιός PEAR  tree  bark  cut PIRUS  cortex conc.
ΓΚΟΥΑΡΑΝΑ  καρποί GUARANA seeds whole GUARANAE  semen tot.
ΓΚΡΕЇΠ ΦΡΟΥΤ αποξηραμένο  φέτες GRAPEFRUIT  dehydrated  slices CITRUS PARADISI fructus
ΓΚΡΙΝΤΕΛΙΑ  φυτό YELLOW TARWWED herb cut GRINDELIAE   herba conc.
ΓΛΟΜΠΟΥΛΑΡΙΑ  φύλλα WILD  SENNA  leaves cut GLOBULARIA  ALYPUM  folia conc.
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ  ξύλο LICORICE root  cut LIQUIRITIAE NUT. radix  conc.
ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ  σκόνη LICORICE root   fine  powder LIQUIRITIAE NUT. radix  pulv.
ΓΝΑΦΑΛΙΟ  άνθη GNAPHALIUM  flowers whole PEDIS CATI flores tot.
ΓΥΜΝΕΜΑ  φύλλα GYMNEMA  leaves  cut GYMNEMA SYLV.  folia conc.
ΓΥΡΙΣ  μελισσών BEEPOLLEN natural BEEPOLLEN natur. tot.
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ  φλοιός PLUM  tree bark  cut PRUNUS  DAMASC.  cortex conc.
ΔΑΦΝΗ  φὐλλα τριμμένα LAUREL  leaves powdered LAURI NOBILIS folia  pulv.
ΔΑΦΝΗ  φλοιός LAUREL  bark cut LAURI NOBILIS cortex conc.
ΔΑΦΝΗ  φύλλα LAUREL  leaves whole LAURI  NOBILIS  folia tot.
ΔΑΦΝΟΚΟΥΚΟΥΤΣΑ LAUREL  berries whole LAURI  NOBILIS  fructus tot.
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ  τριμμένο ROSEMARY leaves powdered ROSMARINI folia pulv.
ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ  φύλλα ROSEMARY leaves whole ROSMARINI  folia tot.
ΔΙΚΤΑΜΟ  Κρήτης DITTANY of Crete herb whole DICTAMUS  herba tot.
ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΑ  ρίζα YAM root cut DIOSCORAE VILLOSA radix  conc.
ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ ρίζα LORDS and LADIES bulbs ARUM MACULATUM bulbs
ΔΥΟΣΜΟΣ  τριμμένος SPEARMINT leaves rubbed MENTHAE CRISPAE folia conc.
ΔΥΟΣΜΟΣ  φύλλα SPEARMINT leaves whole MENTHAE CRISPAE folia tot.
ΕΚΟΥΙΖΕΤΟ ΑΡΒΕΝΣ φυτό HORSΕTAIL herb cut EQUISETI ARV.  herba conc.
ΕΛΑΤΟ   φλοιός FIR  tree  bark  cut ABIES  cortex conc.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΚΚΟΣ  ρίζα SIBERIAN GINSENG cut ELEUTHEROCOCCUS  radix conc.
ΕΛΙΑ  ρίζα OLIVE  tree  root cut OLEAE  EUROPEA  radix conc.
ΕΛΙΑ  φύλλα OLIVE leaves whole OLEAE  EUROPEA  folia tot.
ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ  άνθη CAT'S  FOOT  flowers whole HELICHRYSI flores tot.
ΕΛΛΕΒΟΡΟΣ  ρίζα CHRISTMAS root cut HELLEBORI  NIGRI  rhizoma  conc.
ΕΠΙΛΟΒΙΟ  φυτό WILLOW herb small flow. cut EPILOBII  herba conc.
ΕΡΙΓΚΕΡΟΝ  φυτό SMALL  CANE  herb  cut ERIGERON  herba conc.
ΕΡΝΙΑΡΙΑ  φυτό BURSTWORT herb  cut HERNIARIAE  herba conc.
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ  φλοιός EUCALYPTUS bark cut EUCALYPTII GLOB. cortex conc.
ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ  φύλλα EUCALYPTUS leaves cut EUCALYPTII GLOB.  folia conc.
ΕΥΦΡΑΖΙΑ  φυτό EYEBRIGHT herb cut EUPHRASIAE herba conc.
ΕΦΕΔΡΑ  φυτό DESERT herb cut EPHEDRAE  herba conc.
ΕΧΙΝΑΤΣΙΑ  ρίζα CONEFLOWER root purple cut ECHINACEA PURP.  radix conc.
ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ  άνθη ELDER  flowers rubbed SAMBUCUS NIGRA  flores conc.
ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ  καρποί ELDER  berries  whole SAMBUCUS  NIGRA  semen tot.
ΖΑΧΑΡΗ ακατέργαστη RAW  SUGAR  
ΖΕΝΤΟΑΡΙΑ  ρίζα ZEDOARY  root cut ZEDOARIAE rhizoma conc.
ΖΥΜΗ  ξηρή YEAST  dry powder YEAST  dry powder
ΗΛΙΑΝΘΟΥ  άνθη SUNFLOWERS   HELIANTHI  flores  tot.
ΘΡΟΥΜΠΙ  φύλλα THYME leaves rubbed SATUREJAE  THYMBRA  folia conc.
ΘΥΜΑΡΙ  φύλλα THYME    leaves rubbed THYMI VULG. herba conc.
ΙΒΥΣΚΟΣ  άνθη HIBISCUS flowers whole HIBISCI  flores tot.
ΙΝΟΥΛΑ  ρίζα ELECAMPANE root  cut HELENII rhizoma conc.
ΙΠΕΡΟΞΟ  φλοιός LAPACHO (PAU D'ARCO)  bark cut TABEBUIA AVEL. cortex conc. 
ΙΡΙΣ  ρίζα  ORRIS root cut IRIDIS MUND. rhizoma conc.
ΙΤΙΑ  φλοιός WHITE WILLOW bark cut SALIX  ALBA  cortex conc.
ΙΤΙΑ  φύλλα WHITE  WILLOW  leaves SALIX  ALBA  folia conc.
ΚΑΒΑ-ΚΑΒΑ  ρίζα KAVA KAVA root cut KAWA-KAWA  radix conc.
ΚΑΛΑΜΟΣ  αρωματικός  ρίζα CALAMUS root unpeeled cut CALAMI  NAT.  rhizoma conc.
ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ  άνθη MARYGOLD  flowers with calyx whole CALENDULAE cum cal flores tot.
ΚΑΝΕΛΛΑ  άνθη CASSIA flowers whole CASSIAE flores tot.
ΚΑΝΤΙΟ άσπρο CANDY white KANDIS white
ΚΑΝΤΙΟ καστανό CANDY brown KANDIS brown
ΚΑΡΔΟΣ  φυτό BLESSED THISTLE  herb cut CARDUI BENEDICTI  herba conc.
ΚΑΡΥΔΙΑ  φλοιός BLACK WALNUT  bark cut JUGLANDIS  cortex conc.
ΚΑΡΥΔΙΑ  φύλλα BLACK WALNUT leaves cut JUGLANDIS folia conc.
ΚΑΡΥΔΙΩΝ  περιβλήματα WALNUT  husks cut JUGLANDIS nuc. cortex min. conc.
ΚΑΣΚΑΡΑ-ΣΑΓΚΡΑΤΑ φλοιός CASCARA SAGRATA bark cut CASCARAE SAGRATAE  cortex conc.
ΚΑΣΤΑΝΙΑ  φλοιός CHESTNUT tree bark cut CASTANAE VESC. cortex conc.
ΚΑΣΤΑΝΙΑ  φύλλα CHESTNUT leaves cut CASTANAE VESC. folia conc.
ΚΑΨΕΛΛΑ  φυτό SHEPHERD'S PURSE  herb cut CAPSELLA  BURSA  PASTORIS  herba conc.
ΚΕΔΡΟΚΟΥΚΟΥΤΣΑ  κόκκινα JUNIPER berries red whole JUNIPERI  fructus red  tot.
ΚΕΔΡΟΞΥΛΟ CEDAR wood cut CEDERI  LIGNUM cortex conc.
ΚΕΛΛΑ  καρποί KHELLA whole AMNI  VISNAGAE  semen tot.
ΚΕΝΤΑΥΡΙΟ  φυτό CENTAURY herb cut CENTAURII   herba conc.
ΚΕΝΤΑΥΡΙΟ άνθη  μπλε  έξτρα CORNFLOWERS  with calyx whole (BLUET) CYANI cum cal. flores tot.
ΚΕΡΑΣΙΑ  φλοιός CHERRY tree bark cut CERASORUM  cortex  conc.
ΚΕΡΑΣΙΩΝ  κουκούτσια CHERRY  kernels whole CERASORUM  fructi kernels tot.
ΚΕΡΑΣΟΟΥΡΕΣ CHERRY stalks cut CERASORUM  stipites conc.
ΚΗΚΙΔΙΑ  καρποί OAK  seeds  whole QUERSUS  semen  tot.
ΚΙΝΓΧΟΝΑ (KINA) φλοιός CHINCHONA bark cut CHINAE  cortex conc.
ΚΙΝΓΧΟΝΑ (KINA) φλοιός  τριμμένη CHINCHONA bark powdered CHINAE  cortex pulv.
ΚΙΣΣΟΣ  φύλλα COMMON IVY leaves cut HEDERAE HELIC.  folia  conc.
ΚΙΧΩΡΙΟΝ  φύλλα CHICORY  leaves  cut CICHORII  folia  conc.
ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ  φυτό PLANTAIN  herb  cut PLANTAGO  COR. herba conc.
ΚΟΛΟΜΠΟ  ρίζα   COLOMBO root cut COLOMBO  radix  conc.
     
ΚΟΛΟΜΠΟ  ρίζα  σκόνη COLOMBO root powdered COLOMBO  radix  pulv.
ΚΟΜΒΑΛΛΑΡΙΑ  φύλλα LILY OF  THE  VALEY  leaves cut CONVALLARIAE MAJ. folia conc. 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ  φύλλα  STRAWBERRY  tree leaves cut ARBUTUS  folia conc.
ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ   φυτό ROCK ROSE herb  cut CISTUS herba conc.
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ  φλοιός CAROB  tree bark  cut CERATONIA  cortex conc.
ΚΟΧΛΕΙΑΡΙΑ  ρίζα HORSE RADISH root cut  COCHLEARIAE ARM.  radix conc.
ΚΟΧΛΕΙΑΡΙΑ  φυτό HORSE RADISH herb cut  COCHLEARIAE  ARM.  herba conc.
ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ   φυτό   HAWTHORNE  herb cut CRATAEGI OXYAC.  herba conc.
ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ  άνθη HAWTHORNE  flowers whole CRATAEGI OXYAC.  flores tot.
ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ  καρποί HAWTHORNE  berries whole CRATAEGI OXYAC.  fructus tot.
ΚΡΕΜΕΖΙ  καρποί COCCINEAL  berries whole COCCIONELLAE GRISEA  fructus tot.
ΚΡΟΚΟΣ  κίτρινος  νηματίδια SAFFRON yellow in fibres CROCUS SATIVUS  yellow filam.
ΚΡΟΚΟΣ  κόκκινος  νηματίδια  1 γρ. SAFFRON red in  fibres 1 gr CROCUS  SATIVUS red filam.  1gr.
ΚΡΟΚΟΣ  κόκκινος  σκόνη  1γρ. SAFFRON red powder 1 gr CROCUS  SATIVUS red pulv. 1gr.
ΚΥΔΩΝΙΑ σπόροι QUINCE seeds whole CYDONIAE semen tot.
ΚΥΝΟΡΟΔΟ  καρποί ROSEHIPS  fruit whole  CYNOSBATI   fructus tot.
ΚΥΝΟΡΟΔΟY  περιβλήματα ROSEHIPS w/o seeds cut  CYNOSBATI sine. fructus conc.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ  σπόροι CYPRESS  seeds  whole CYPRESSUS semen tot.
ΛΑΓΟΚΟΙΜΗΘΙΑ  μάτσο COMMON  GERMANDER  whole TEUCRIUM  POLIUM  bouquet
ΛΑΓΟΚΟΙΜΗΘΙΑ  τριμμένη COMMON GERMANDER  herb  cut TEUCRIUM  POLIUM conc.
ΛΑΜΙΟΥΜ  φυτό WHITE DEAD  NETTLE  herb cut LAMII  ALBI  herba conc.
ΛΕΒΑΝΤΑ  άνθη LAVENDER blue flowers whole LAVANDULAE  flores blue tot.
ΛΕΒΑΝΤΑ  μάτσο LAVENDER bouquet LAVANDULAE  herba tot.
ΛΕΒΙΣΤΙΚΟ  φύλλα LOVAGE leaves cut LEVISTICI  folia conc.
ΛΕΒΙΣΤΙΚΟ ρίζα LOVAGE root cut LEVISTICI  radix  conc.
ΛΕΜΟΝΙ αποξηραμένο  φέτες LEMON  dehydrated  slices CITRUS LIM.  fructus  conc.
ΛΕΜΟΝΙΟΥ φλούδα LEMON peels cut CITRI  fructi cortex conc.
ΛΕΟΝΟΥΡΟΣ  φυτό MOTHERWORT herb cut LEONORI CARD. herba  conc.
ΛΕΥΚΗ  μπουμπούκι POPLAR buds whole POPULI gemmae tot.
ΛΕΥΚΗ  φλοιός POPLAR bark cut POPULI   cortex conc.
ΛΟΜΠΕΛΙΑ  φυτό LOBELIA  herb   cut LOBELIAE INFLATE. herba conc.
ΛΟΥΠΙΝΑ  καρποί LUPINE  fruit  whole LUPINUS  semen tot.
ΛΟΥЇΖΑ  φύλλα LEMON VERBENA  leaves whole VERVENAE  ODOR.  herba tot.
ΛΥΓΑΡΙΑ   φυτό CHASTE tree  cut AGNI CASTI  conc.
ΛΥΓΑΡΙΑ  άνθη CHASTE  tree  flowers AGNI  CASTI  flores
ΛΥΓΑΡΙΑ  καρποί CHASTE tree fruit whole AGNI casti  fructus tot.
ΛΥΚΙΣΚΟΣ  άνθη HOPS GLANDS  flowers cut HUMULI  LUPULI flores  conc.
ΛΥΚΟΠΟΔΙΟ  φυτό CLUBMOSS  herb cut LYCOPODII   herba conc.
ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ  ρίζα MANDRAKE  root  cut MANDRAGORAE  radix  conc.
ΜΑΝΝΑ PUDDING PIPE tree cut MANNA CANNELATA  ALBUM  conc.
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑ  φύλλα  τριμμένη MARJORAM  leaves  cut MARJORANA  folia  conc.
ΜΑΡΟΥΒΙΟ  φυτό WHITE  HOREHOUND  herb  cut MARRUBIUM  ALBUM  herba  conc.
ΜΑΤΕ(ΙΛΕΞ)  φύλλα MATE leaves green cut MATE green  folia conc.
ΜΑЇΝΤΑΝΟΣ  σπόροι PARSLEY  seeds whole PETROSELINI fructus tot.
ΜΑЇΝΤΑΝΟΣ  φύλλα PARSLEY  leaves cut PETROSELINI folia conc.
ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ  φυτό MELILOT  herb  cut MELILOTI  OFFIC.  herba conc.
ΜΕΛΙΣΣΑ  φύλλα LEMON  BALM leaves whole MELISSAE folia tot.
ΜΕΝΤΑ  φύλλα PEPPERMINT leaves  whole MENTHAE  PIPERITAE  folia tot.
ΜΕΝΤΑ  φύλλα  τριμμένη PEPPERMINT leaves  cut MENTHAE   PIPERITAE   folia  conc.
ΜΗΛΙΑ  φλοιός APPLE  tree  bark  cut MALUS  cortex conc.
ΜΗΛΟ  αποξηραμένο φέτες APPLE   dehydrated  slices PIRI MALI  fructus conc.
ΜΗΛΟ  ξυνό  κύβοι APPLE  sour  dried cubes PIRI  MALI fructus conc.
ΜΗΛΟ γλυκό  κύβοι APPLE sweet  dried cubes PIRI  MALI fructus conc.
ΜΗΝΥΑΝΘΟΣ  φύλλα BUCKBEAN leaves cut TRIFOLII FIBRINI folia conc.
ΜΟΛΟΧΑ  μπλέ άνθη  MALVA flowers   blue whole MALVAE  flores  dark  blue tot.
ΜΟΛΟΧΑ  φύλλα και άνθη MALVA  leaves and flowers MALVAE  folia cum flores .
ΜΟΛΟΧΑ μαύρη άνθη   MALLOW  flowers  black whole MALVAE ARBOR.  flores  black tot.
ΜΟΛΟΧΑ φύλλα MALVA leaves cut MALVAE  folia conc.
ΜΟΛΟΧΙΑ  φύλλα  τριμμένη MOLOCHIA  leaves cut MOLOCHIA  folia conc.
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ άνθη MACE flowers whole MACIS tot.
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ άνθη σκὀνη  (ΜΑΚΙΣ) MACE fine powder MACIS  pulv.
ΜΟΥΡΙΑ φύλλο  MULBERRY  leaves  cut MORUS  folia  conc.
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ  φύλλα MESPIL  leaves cut MESPILUS  folia conc.
ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ  καλαμποκιού CORN SILK cut MAIDIS stigmata conc.
ΜΠΕΛΛΑΝΤΟΝΑ  ρίζα BELLADONNA  root cut BELLADONNAE radix conc.
ΜΠΕΤΟΝΙΚΑ  φυτό WOOD BETONY herb cut BETONICAE  herba conc.
ΜΠΕΤΟΥΛΑ  φύλλα BIRCH leaves white cut BETULAE folia conc.
ΜΠΟΛΤΝΤΟ  φύλλα BOLDO leaves cut BOLDO folia conc.
ΜΠΟΥΡΑΝΤΖΑ  φυτό BORRAGE herb cut BORAGINIS herba conc.
ΜΥΡΤΙΑ  φλοιός MYRTLE  bark  cut MYRTHUS COM.  cortex conc.
ΜΥΡΤΙΑ  φύλλα MYRTLE  leaves cut MYRTHUS  COM.  folia  conc.
ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ  καρποί BLUEBERRIES whole MYRTILLI fructus tot.
ΜΥΡΤΙΛΛΟΣ  φύλλα BLUEBERRY leaves cut MYRTILLI  folia  conc.
ΝΑΣΤΟΥΡΤΣΙΟ  φυτό WATER CRESS  herb cut NASTURTIUM  herba conc.
ΝΕΠΕΤΑ  φύλλα CATNIP  leaves  cut NEPETAE CATARIAE folia conc.
ΝΕΡΑΤΖΙΟΥ φλούδα BITTER ORANGE peels cut AURANTII AMARAE fructus  cortex conc.
ΝΟΥΦΑΡΟ  ρίζα YELLOW  POND  LILY  root cut NUPHAR LUTEUM  radix conc.
ΝΤΑΜΙΑΝΑ  φύλλα DAMIANA leaves cut DAMIANAE MEX. folia conc.
ΝΤΙΤΖΙΤΑΛΙΣ  φύλλα DIGITALIS leaves cut DIGITALIS PURP. folia conc.
ΞΑΝΘΟΞΥΛΟ φλοιός XANTHOXYLUM bark cut XANTHOXYLUM cortex conc.
ΟΝΩΝΙΣ  ρίζα RESTHARROW  root cut ONONIDIS  radix conc.
ΠΑΙΩΝΙΑ  ρίζα PEONY  root  cut PAEONIAE    radix conc.
ΠΑΛΙΟΥΡΟΣ  σπόροι CHRIST'S  THORN  seeds whole PALIURUS SPINAE CHRISTI semen tot.
ΠΑΛΙΟΥΡΟΣ  φλοιός CHRIST'S  THORN  bark cut PALIURUS  SPINAE CHRISTI cortex conc.
ΠΑΝΑΜΑΣ  ξύλο QUILLAIA  bark cut QUILLAYA cortex conc.
ΠΑΠΑΓΙΑ  φύλλα σκόνη PAPAYA leaves powdered PAPAYA folia pulv.
ΠΑΠΑΖΩΤΟ  καρποί STAVESACRE seeds whole STAPHIDIS AGRIA semen tot.
ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ άνθη RED POPPY flowers whole RHOEADOS flores tot.
ΠΑΡΙΕΤΑΡΙΑ  φυτό PELLITORY OF  THE  WALL herb cut PARIETARIAE herba conc.
ΠΑΣΙΦΛΩΡΑ  φυτό PASSION  herb cut PASSIFLORAE  INCARN. herba conc.
ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΟ  φύλλα COMMON PLANTAIN  leaves cut PLANTAGINIS MAJOR folia conc.
ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ  ρίζα BUTTERBUR root cut PETASITES radix conc.
ΠΕΥΚΟ  φλοιός PINE  tree  bark  cut PINI  cortex  conc.
ΠΙΚΡΑΜΥΓΔΑΛΟ  καρποί ALMONDS bitter whole AMYGDALAE AMAR. semen tot.
ΠΙΚΡΟΞΥΛΟ QUASSIA wood cut QUASSIAE LIGNUM conc.
ΠΙΛΟΚΑΡΠΟΣ (ΤΖΑΜΠΟΡΑΝΤΙ)  φύλλα JABORANDI leaves cut JABORANDI folia conc.
ΠΛΑΤΑΝΟΜΗΛΑ PLANE  tree  berries whole PLATANUS  fructus tot.
ΠΟΛΥΓΑΛΑ  φυτό BITTER  MILK  WORT  cut POLYGALAE  VULG. herba  conc.
ΠΟΛΥΓΩΝΟ  ρίζα ADDERWORT   root  cut BISTORTAE radix conc.
ΠΟΛΥΤΡΙΧΙ (ΑΔΙΑΝΤΟ)  φυτό MAIDEN  HAIR  herb  cut CAPILLI  VENERIS  herba conc.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αποξηραμένο φέτες ORANGE  dehydrated  slices AURANTII  fructus  conc.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ άνθη ORANGE flowers whole AURANTII flores tot.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ φλούδα ORANGE peels sweet cut AURANTII  dulcis  fructus cortex conc.
ΠΟΤΕΝΤΙΛΗ  ρίζα TORMENTILL root cut TORMENTILLAE  rhizoma conc.
ΠΟΥΛΜΟΝΑΡΙΑ  φύλλα LUNGWORT  leaves cut PULMONARIAE  folia conc.
ΠΟΥΡΝΑΡΙ  φλοιός KERMES  OAK  bark cut QUERCUS  COCCIFERA  cortex  conc.
ΠΡΙΜΟΥΛΑ  άνθη COWSLIP flowers with calyx whole PRIMULAE  flores cum cal.tot.
ΠΡΟΠΟΛΙΣ  μελισσών BEE GLUE in pieces PROPOLIS natur. tot.
ΠΡΟΥΝΕΛΑ φυτό SELF HEAL herb cut PRUNELLAE herba conc.
ΠΡΟΥΝΟΥΣ  ΣΠΙΝΟΖΑ  καρποί SLOE BERRIES  whole PRUNUM SPIN. fructus tot.
ΡΑΜΝΟΣ  ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ  φλοιός BUCKTHORNE bark cut FRANGULAE cortex conc.
ΡΑΜΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ  καρποί SEA BUCKTHORNE berries whole RHAMNI  fructus  tot.
ΡΑΤΑΝΙΑ  ρίζα RATANHIA  root  cut RATANHIAE  radix  conc.
ΡΕΒΕΝΤΙ  ρίζα RHUBARB root cut RHEI SIN. radix conc.
ΡΕΒΕΝΤΙ  τριμμένο RHUBARB  root powdered RHEI SIN. radix pulv.
ΡΕΙΚΗ  άνθη HEATHER flowers whole ERICAE  MUNDATA  flores tot.
ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ  κόκκινα ROSE petals red ROSA  RUBRA  petals
ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ  ρόζ ROSE  petals  pink ROSA  PINK  petals
ΡΟΥΜΕΞ  ρίζα SORREL root cut RUMICIS ACET. radix conc.
ΡΟΥΣΚΟΥΣ  ΑΚΟΥΛΕΑΤΟΥΣ  ρίζωμα BUTCHER'S BROOM root cut RUSCUS ACULEATUS radix conc.
ΣΑΛΕΠΙ  έξτρα TUBERA  SALEP  powdered TUBERA  SALEP pulv.
ΣΑΛΕΠΙ  θαλάσσης IRISH  MOSS whole LICHEN  CARRAGHEN tot.
ΣΑΛΕΠΙ  θαλάσσης ICELANDIC MOSS whole LICHEN  ISLANDICUS tot.
ΣΑΝΙΚΟΥΛΑ  φυτό SANICLE WORT herb cut SANICULAE herba conc.
ΣΑΝΤΑΛΟΞΥΛΟ  κόκκινο RED SAUNDER  cut SANTALI  RUBRI  LIGNUM conc.
ΣΑΞΙΦΡΑΓΚΑ  ρίζα SAXIFRAGE root cut SAXIFRAGAE radix conc. 
ΣΑΣΣΑΦΡΑΣ  ξύλο SASSAFRAS bark cut SASSAFRAS cortex conc.
ΣΕΛΙΝΟ  σπόροι CELERY seeds whole APIUM semen tot.
ΣΕΛΙΝΟ  φύλλα CELERY leaves rubbed APIUM folia conc.
ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ αποξηραμένη CELERY root cut APIUM  radix conc.
ΣΕΝΝΑ  φύλλα SENNA leaves whole SENNAE TINNEV. folia tot.
ΣΕΝΤΕΛΛΑ  φυτό GOTU COLA herb cut HYDROCOTYLIS  herba conc.
ΣΕΡΕΝΟΑ  καρποί SAW PALMETTO berries whole SABALAE SER. fructus tot.
ΣΙΖΑΝΔΡΑ  καρποί SCHISANDRA fruit whole SCHIZANDRAE fructus tot.
ΣΙΝΝΑΜΙΚΗ  φύλλα SENNA  pods  whole SENNAE TINNEV. folliculi tot.
ΣΙΝΝΑΜΙΚΗ  φύλλα  τριμμένη SENNA pods  powdered SENNAE  TINNEV. folliculi  pulv.
ΣΚΟΡΔΟ  άγριο  φυτό BEAR'S GARLIC herb cut ALLIUM  URSINUM  herba  conc.
ΣΚΟΡΠΙΔΟΧΟΡΤΟ  φυτό DORADILLA ROSE VON JERICHO  herba tot.
ΣΚΟΥΤΕΛΑΡΙΑ  φυτό SCULLCAP  herb cut SCUTELLARIAE herba conc.
ΣΚΡΟΦΟΥΛΑΡΙΑ  φυτό KNOTTED FIGWORT herb cut SCROPHULARIAE  herba  conc.
ΣΜΙΛΑΞ (ΣΑΡΣΑΠΑΡΙΛΛΗ)  ρίζα SARSAPARILLA root cut SARSAPARILLAE radix conc.
ΣΜΥΡΝΑ  Ινδιών MYRRH gum  MYRRHA gummi tot.
ΣΟΛΙΝΤΑΓΚΟ  φυτό GOLDEN ROD herb cut SOLINDAGINIS  herba  conc.
ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ  φυτό ST JOHN'S WORT herb cut HYPERICI herba conc.
ΣΠΕΙΡΑΙΑ  φυτό MEADOWSWEET herb cut SPIREAE ULM. herba conc.
ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ  φύκια  σκόνη SPIRULINA PLATENSIS powder SPIRULINA PLATENSIS  pulv.
ΣΤΕΛΛΑΡΙΑ  φυτό CHICKWEED herb cut STELLARIAE  MED. herba conc.
ΣΥΛΙΒΟ  ΜΑΡΙΑΝΟ   καρποί MILK THISTLE seeds whole  CARDUI  MARIAE semen tot.
ΣΥΜΦΥΤΟ  ρίζα COMFREY root cut CONSOLIDAE  radix conc.
ΣΥΜΦΥΤΟ  φύλλα COMFREY leaves cut SYMPFYTII folia conc .
ΣΧΙΝΟΣ  φύλλα PERUVIAN MASTIC  tree leaves whole SCHINUS  folia  tot.
ΤΑΝΑΤΣΕΤΟ  φυτό TANSY  herb cut TANACETUM  herbα  conc.
ΤΑΡΑΞΑΚΟ  ρίζα DANDELION root cut TARAXACUM radix conc.
ΤΑΡΑΞΑΚΟ  φύλλα   DANDELION leaves cut TARAXACUM  folia conc.
ΤΑΤΟΥΛΑ  σπόροι STRAMONIUM seeds whole STRAMONII semen tot.
ΤΖΙΝΓΚ  ΣΕΝΓΚ  ρίζωμα GINSENG   root whole GINSENG radix tot.
ΤΖΙΝΓΚ ΣΕΝΓΚ  ρίζωμα  κόκκινο GINSENG root  red whole GINSENG radix rubra tot.
ΤΖΙΝΓΚΟ  ΜΠΙΛΟΜΠΑ  φύλλα GINGO leaves cut GINKGO  BILOBA  folia conc.
ΤΗΛΛΙΟ  άνθη LIME  tree  flowers TILIAE  OFFIC.  flores
ΤΗΛΛΙΟ  φλοιός LINDEN bark cut TILLIAE OFFIC.  cortex conc.
ΤΗΛΛΙΟ  φύλλα με άνθη LIME tree flowers with  leaves TILIAE OFFIC. folia cum flores
ΤΟΥΓΙΑ  φύλλα TREE OF  LIFE  herb cut THUJAE  OCCIDENTALIS herba conc. 
ΤΟΥΣΙΛΑΓΚΟ  ΦΑΡΦΑΡΑ  άνθη COLTSFOOT flowers whole FARFARAE flores tot.
ΤΟΥΣΙΛΑΓΚΟ  ΦΑΡΦΑΡΑ  φύλλα COLTSFOOT leaves cut FARFARAE folia conc.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ  κίτρινα ROSE buds yellow whole ROSAE CENTIFOLIAE yellow tot.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ  κόκκινα ROSE buds red whole ROSAE CENTIFOLIAE rubra tot.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ  πορτοκαλί ROSE buds orange whole ROSAE CENTIFOLIAE orange tot.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ  ροζ ROSE buds pink whole ROSAE rosa flores tot.
ΤΡΙΒΟΛΙ  φυτό CALTROP  herb  cut TRIBULUS  TERRESTRIS  herba  conc.
ΤΡΙΦΥΛΛΙ  κόκκινο  άνθη RED CLOVER flowers whole TRIFOLII RUBR. flores tot.
ΤΣΑЇ  βουνού  ΒΟΛΟΥ GREEK   herb of  PILIO mountain SIDERITIS  herba tot. 
ΤΣΑЇ  βουνού  ΕΥΒΟΙΑΣ GREEK  herb  of ORTHIS mountain SIDERITIS  herba tot. 
ΤΣΑЇ  βουνού  ΤΑΫΓΕΤΟΥ GREEK herb  of SPARTA mountain SIDERITIS  herba tot. 
ΤΣΙΜΕΝΙ  φύλλα FOENUGREEK leaves whole FOENUGRAECUM  folia  tot.
ΤΣΙΜΙΤΣΙΦΟΥΓΚΑ  ρίζα BLACK COHOSH  root cut CIMICIFUGAE rhizoma conc.
ΤΣΟΥΕΝΙ  ρίζα  SOAPWORT  root  whole SAPONARIAE  extra  radix tot.
ΤΣΟΥΕΝΙ  ρίζα τριμμένο SOAPWORT  root  powdered SAPONARIAE  radix  pulv.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ  ρίζα NETTLE  root  cut URTICAE  radix  conc.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ  σπόροι NETTLE  seeds whole URTICAE  semen tot.
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ  φύλλα NETTLE leaves whole URTICAE folia tot.
ΥΔΡΑΣΤΙΣ  ρίζωμα GOLDEN SEAL  root cut HYDRASTIS rhizoma conc.
ΥΟΣΚΥΑΜΟΣ   φύλλα HYOSCYAMUS leaves cut HYOSCUAMUS  NIGER  folia conc.
ΥΣΣΩΠΟΣ  φυτό HYSSOP  herb  cut HYSSOPII  herba  conc.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ  μάτσο SAGE  bouquets SALVIAE  TRILΟBA tot.
ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ  φύλλο SAGE leaves greek whole SALVIAE TRILOBA folia tot.
ΦΑΣΟΛΙΑ περικάρπιο BEAN shells cut PHASEOLI peric sin. semen conc.
ΦΙΚΑΡΙΑ  φυτό PILEWORT herb cut FICARIAE  herba  conc.
ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ   PENNY ROYAL  MINT cut PULEGI herba conc.
ΦΟΥΜΑΡΙΑ  φυτό FUMITORY  herb  cut FUMARIAE  herba  conc.
ΦΡΑΓΚΑΡΙΑ  φύλλα STRAWBERRY  leaves cut FRAGARIAE  folia conc.
ΦΡΑΓΚΟΣΤΆΦΥΛΛΟΣ  καρποί BLACKCURRENT    fruit  whole RIBES  NIGRUM  fructus  tot.
ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟΣ  φυτό BLACKCURRENT  herb cut RIBES  NIGRUM  herba  conc.
ΦΡΑΞΙΝΟΣ  φλοιός ASH bark cut FRAXINI cortex conc.
ΦΡΑΞΙΝΟΣ  φύλλα ASH leaves cut FRAXINI folia conc.
ΦΡΑΞΙΝΟΣ καρποί MOUNTAIN ASHBERRIES whole FRAXINI fructus tot.
ΦΤΕΛΙΑ  φλοιός ELM  bark  cut ULMUS  CAMPESTRIS  cortex  conc.
ΦΤΕΡΗ  φυτό FERN  herb  cut NEPHRODIUM  FELIX  herba  conc.
ΦΥΚΙΑ  ΒΕΣΙΚΟΥΛΟΖΟΥΣ  σκόνη BLADDER WRECK powdered FUCUS VESICULOSUS pulv.
ΦΥΚΙΑ  ΒΕΣΙΚΟΥΛΟΖΟΥΣ κομμένα BLADDER WRECK cut FUCUS   VESICULOSUS  conc.
ΦΥΣΣΑΛΙΣ  καρποί CAPE  GOOSEBERRIES whole PHYSALIS  ALKEKENGI  fructus tot.
ΦΥΤΟΛΛΑΚΑ  ρίζα POKE root cut PHYTOLACCAE radix conc.
ΦΥΤΟΛΛΑΚΑ  φυτό POKE WEED herb cut PHYTOLACCAE herba  conc.
ΧΑΒΑ-ΤΖΙΒΑ  ρίζωμα ALKANNA root cut ALCANNAE radix conc.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ   άνθη CHAMOMILE whole CHAMOMILLAE flores tot.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ  ΡΟΜΑΙΝ  άνθη CHAMOMILE ROMAN flowers  whole CHAMOMILLAE ROMAN flores tot.
ΧΑΜΟΜΗΛΙ  τριμμένο CHAMOMILE powdered  CHAMOMILLAE flores pulv.
ΧΑΡΟΥΠΙΑ  καρποί ST JOHN'S BREAD whole CERATONIA fructus tot.
ΧΑΥΛΙΤΖΑΝΙ  ρίζα GALANGAL root cut GALANGAE radix conc.
ΧΕΛΙΔΟΝΙΟ  φυτό CELANDINE herb cut CHELIDONIUM  MAJUS  herba  conc.
ΧΕΝΝΑ  καστανή HENNA  powder  brown LAWSONIA INERMIS  pulv.
ΧΕΝΝΑ  κόκκινη HENNA  powder  red LAWSONIA  INERMIS  pulv.
ΧΕΝΝΑ  μαύρη HENNA  powder  black INDIGOFERA  pulv.
ΧΕΝΝΑ  ξανθή HENNA  powder  blond LAWSONIA  pulv.
ΧΕΝΝΑ  ουδέτερη HENNA  powder  neutral CASSIA  OBOVATA folia pulv.
ΧΗΝΟΠΟΔΙΟ  φυτό CHENOPODIUM AMBR. herb  cut CHENOPODII AMBROS. herba conc.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ  φυτό FEVER FEW  herb  cut CHRYSANTHEMII herba conc.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ άνθη FEVER FEW  flowers  whole CHRYSANTHEMII flores tot.
ΨΑΡΟΒΟΤΑΝΟ  καρποί COCCULI  seeds whole COCCULI  INDICI  semen tot
ΨΥΛΛΙΟ  σπόροι BLACK PSYLLIUM  seeds  whole PSILLI NIGRI semen tot.